Parkování

Vytisknout

Dále jsme připraveni nabídnout možnost parkování karavanů a obytných vozů v prostorách naší firmy. Jde o uzavřený areál s nepřetržitou ostrahou, bez přístupu nepovolaných osob.

N
abízíme dvě možnosti – standardní venkovní a nadstandardní vnitřní parkování v temperovaných prostorách, které jsou deratizovány. Tuto možnost je možno využívat celoročně dle potřeb zákazníka. Tento pak může využívat možnosti přistavení přívěsu, popř. vozidla dle přání s následným opětovným zaparkováním. Zákazník získává komfort vždy připraveného vozidla k možnosti plného využití bez nutnosti starat se o údržbu a přípravu obytného auta či karavanu.

Je možno sjednat paušální měsíční platbu, která obsahuje základní balíček údržby pro zajištění nepřetržité mobility vozidla 365 dní v roce (STK, úklid a vyčištění, huštění pneu, údržba podvozku, doplnění provozních náplní, dobíjení baterií, přistavení).

Vozidla jsou při parkování pojištěna proti krádeži a živelným pohromám, včetně požáru.

Naší filozofií je individualizace služeb každému zákazníkovi na míru, kterou si stanoví.